"permutaciok_1.gif"

"permutaciok_2.gif"

Lineáris algebra fizikusoknak

1. Összeszámlálási alapfeladatok

1.3. Permutációk

Az alábbi interaktív ábrán az {1;…;n} halmaz permutációit láthatjuk (n = 1, …, 9). A megfelelő csúszkák segítségével változtathatjuk az alaphalmaz elemszámát és, hogy a permutációk közül hányadikat szeretnénk látni. Az ábrán az adott permutáció kétsoros és egysoros alakja mellett egy szemléletes (gráfos) megadását is láthatjuk.

"permutaciok_3.gif"

"permutaciok_4.gif"

© 2010 - 2011 Görbe Tamás Ferenc

Spikey Created with Wolfram Mathematica 7.0